©Sonic / Sampler Media AB 2000-2016 | All rights reserved | Sonic, Box 466, 129 04 Hägersten, Sweden | +46 (8) 702 15 50

annons:
Banner

annons:
Banner

annons:
Banner

Delikat flickpopbox
Av Pierre Hellqvist   
Söndag 12 februari 2006, 10:26

onekiss.jpg»One Kiss Can Lead to Another« är en briljant box med flickpop, som till stor del letar sig utanför det mest förväntade och sönderspelade.

egenbanner_sonic89.jpg
annons:
Banner
annons:
Banner
annons:
Banner
annons:
Banner
annons:
Banner