©Sonic / Sampler Media AB 2000-2016 | All rights reserved | Sonic, Box 466, 129 04 Hägersten, Sweden | +46 (8) 702 15 50

annons:
Banner

annons:
Banner

annons:
Banner

Varje år är ett bra musikår; 1967, 1974, 1991
Av Sonic-redaktionen   
Torsdag 11 mars 2010, 20:32
Syd Barrett flyttade in på 101 Cromwell Road i Earls Court och blev aldrig mer densamme, Otis Redding dog och George Harrison spanade in vad som egentligen hände vid Haight-Ashbury. Mycket hände det här året. »Nightmare« med The Whyte Boots, Brigitte Bardots »Contact«, Frank Sinatras »Drinking Again«, P.J. Probys »Niki Hoeky« och »Struttin' With Some Barbecue« med Lee Konitz händer rentav fortfarande. Ja, där den Spotify-förmedlade och drygt fem timmar långa 1967-spellistan befinner sig - där bör du vara.
  Bob Dylan somnade då Joni Mitchell spelade upp sitt nya album »Court and Spark« för honom, Duke Ellington dog och tre slynglar vid namn Tom, Mike och Benmont lämnade Gainesville, Florida, för LA, Kalifornien. Mycket hände det här året. »Walkin' in the Sun« med Percy Sledge, »Eguae Oba« med Joseph Osayomore, John Holms »Maria, många mil och år från här«, Olivia Newton-Johns »If You Love Me (Let Me Know)« och »Boogie Thing« med James Cotton händer rentav forfarande. Ja, där den Spotify-förmedlade och drygt sju timmar långa 1974-spellistan befinner sig - där bör du vara.
  Geffen sajnade Sonic Youth, Steve Marriott dog och på den amerikanska Grammy-galan delade Jack Nicholson ut en »Lifetime Achievement Award» till Bob Dylan. Mycket hände det här året. »One« med U2, »Stars« med Simply Red, Matthew Sweets »Winona«, »Postcard Summers« med This Perfect Day och Moe Tuckers »Too Shy« händer rentav fortfarande. Ja, där den Spotify-förmedlade och drygt sju timmar långa 1991-spellistan befinner sig - där bör du vara.

 

Våra tidigare, Spotify-relaterade »Varje år är ett bra musikår«-inlägg:

1961/1975/1992

1966/1972/2001

1980/1985/1987

1956/1965/1971

1968/1989/1993

1969/1978/2008

1954/1973/1998

1958/1970/1990

1960/1988/2009

1957/1977/2004

1984/1986/2007

1963/1964/1983

1949/1959/1996

egenbanner_sonic89.jpg
annons:
Banner
annons:
Banner
annons:
Banner
annons:
Banner
annons:
Banner