©Sonic / Sampler Media AB 2000-2016 | All rights reserved | Sonic, Box 466, 129 04 Hägersten, Sweden | +46 (8) 702 15 50

annons:
Banner

annons:
Banner

annons:
Banner

En bok att lyssna på, vol 4
Av Sonic-redaktionen   
Torsdag 15 juli 2010, 20:43
sweetsoul.jpgSonic-läsaren med gott minne kanske kommer ihåg att vi våren 2009 langade fram en Spotify-relaterad trestegsraket av »En bok att lyssna på«-spellistor. Spellistor direkt eller ibland aningen indirekt knutna till de utsökta musikböckerna »The Heart of Rock & Soul: The 1001 Greatest Singles Ever Made« av Dave Marsh, »Heartaches By the Number: Country Music's 500 Greatest Singles« av David Cantwell & Ben Friskics-Warren och »Waiting for the Sun« av Barney Hoskyns.
    Sent omsider - en och annan »Varje år är ett bra musikår«-lista kom emellan - anländer så »En bok att lyssna på, vol 4«. Och det är inte vilken bok som helst vi snackar om. Turen är denna gång nämligen kommen till Peter Guralnicks djuplodande, lärorika, uppfostrande och synnerligen metodiska »Sweet Soul Music: Rhythm and Blues and the Southern Dream of Freedom«. Vill man veta hur gospel och r'n'b blev soul och hur det blev omöjligt att leva utan soul ska man läsa denna bok. Man gör det med fördel om man använder »En bok att lyssna på, vol 4« som soundtrack. Trehundrafemtio låtar känslohistoria.
egenbanner_sonic89.jpg
annons:
Banner
annons:
Banner
annons:
Banner
annons:
Banner
annons:
Banner