©Sonic / Sampler Media AB 2000-2016 | All rights reserved | Sonic, Box 466, 129 04 Hägersten, Sweden | +46 (8) 702 15 50

annons:
Banner

annons:
Banner

annons:
Banner

Grattis, George Jones!
Av Sonic-redaktionen   
Måndag 12 september 2011, 23:23

Det finns sångare och så finns det sångare, och så det finns det han som i dag, rätt mirakulöst, fyller åttio. Vi kan inte säga det bättre än vad han en gång sjöng själv: »You know this old world is full of singers
But just a few are chosen
To tear your heart out when they sing«

    Sålunda mycket hjärtsmärta, dryckesdramatik och honkytonkhumor på denna nio timmar alldeles för korta Spotify-lista vikt åt George Jones.


egenbanner_sonic89.jpg
annons:
Banner
annons:
Banner
annons:
Banner
annons:
Banner
annons:
Banner