©Sonic / Sampler Media AB 2000-2016 | All rights reserved | Sonic, Box 466, 129 04 Hägersten, Sweden | +46 (8) 702 15 50

annons:
Banner

annons:
Banner

annons:
Banner

Riot grrrl!
Av Sonic-redaktionen   
Fredag 20 september 2013, 12:22
I Sonic #70 pratar Josephine Olausson med Kathleen Hanna, Liv Strömquist och Layla Gibbon från Skinned Teen om vad riot grrrl egentligen var och vad som i dag finns kvar av rörelsens idéer. Förslag på lyssning till läsning av nämnda artikel: vår Spotify-spellista med fyrtio låtar som inspirerade riot grrrl, som verkligen förkroppsligade riot grrrl och som i någon mening inspirerades av riot grrrl. Enjoy!
egenbanner_sonic89.jpg
annons:
Banner
annons:
Banner
annons:
Banner
annons:
Banner
annons:
Banner