Printer: Can You Take More
PRINTER
Can You Take More
Adrian/Border
Betyg: 5

Lika lite som rock alltid låter sunkig bara för att det är rock låter all electropop fräsch, förhäxande och »nu« som per automatik. Väldigt mycket så kallad electropop som passerar Sonic-redaktionens öron låter i själva verket aldrig som något annat än mjällig gammal synthpop från MUF-luggarnas högsta hårfästen.
   Nu är denna danska kvartett inte fullt så snedklippta. Deras pulserande beats är stilrena, tilltalande och tajta, med arrangemang som ofta byggs upp så där effektfullt metodiskt som vi har lärt oss att högakta Junior Boys för.
   Den vanligt förekommande jämförelsen med nämnda duo ska man dock undvika att ta längre än så. Här saknas såväl kanadensarnas sublimt sårbara melodier som medfödda känsla för ödsliga vemodslandskap. Vilket väl vore okej om vi i stället fick något annat. Problemet är att vi inte direkt gör det. Printer hade behövt använda sig av fler element, hårdare tryck, ett större mått av risktagande, en mer karismatisk sångare, vad som helst, för att bryta det lite andfattiga mönster lyssnaren snart finner sig insnärjd i.
PIERRE HELLQVIST
2008-02-26