Musette: Datum
MUSETTE
Datum
Tona Serenad/Dotshop.se
Betyg: 6

Vissa skriver dagbok för att bearbeta och minnas händelser, upplevelser, miljöer, dagar. Joel Danell skriver melodier och spelar in ljud. Fjorton av dessa musiknoteringar lyfte han ut och spelade in tillsammans med vad som här kallas Musette – en kvintett med piano, gitarrer, kontrabas, fiol och dragspel. Allt instrumentalt så när som på Brita Westerlands visslande.
   Som gruppnamnet antyder anas en viss koppling till fransk folklig visa, även om det nog mest är på det vagt bildliga planet. Eller om det är dragspelet och det närmast impressionistiskt sökande pianospelet som för tankarna dit.
   Hur som helst, här är det lättast möjliga anslag som gäller. Allt hårt, argt, mörkt och kallt är som bortblåst till förmån för det tillbakalutat betraktande, det lättsamt melankoliska, det lågmält filosoferande.
   Inledande »24 maj« rymmer som sig bör fågelsång i bakgrunden till Danells ensamma pianoklink. På »2 mars« samsas pianot med slidegitarr och dragspel medan Westerland visslar en melodi med fullt vibrato. »10 juli« bryter av med lite dramatik, om än högst återhållsam sådan – nästan lite »Farväl Falkenberg« möter Erik Satie där.
   Och så fortsätter dessa små suggestiva och romantiska musikberättelser, bagateller om man så vill, som berättar allt eller inget om en viss dag på en viss plats. Ytterst behaglig musik att försjunka i, dagdrömma till, ta med sig ut i syrénbersån när den tiden kommer.
   Men troligen hade jag känt starkare för »Datum« om det hade funnits lite mer svärta, skevhet och beska i musiken. För så här gulliga och enkla är väl ändå inte livets alla dagar?
PATRIK LINDGREN
2009-04-14