Peter Wright: Snow Blind & Bright Failing Star & An Angel Fell Where the Kestrels Hover
PETER WRIGHT

Snow Blind

Install

Betyg: 9

 

Bright Failing Star

Release The Bats

Betyg: 8

 

wrightbright.jpgAn Angel Fell Where the Kestrels Hover

Spekk

Betyg: 8

 

Droneskapande är en snårskog du lätt förvillar dig i. Glöm bort att ta till vänster vid den daggbestrukna ormbunken och dina svävande ljudsjok reduceras till en fuktig mossa utan varken mening eller mål. Ignorera gräsets varningstecken och du sjunker snart ner i sankmarken som stavas wrightangel.jpg»oinspirerad Brian Eno-kopia«. Stirra dig blind på alla gamla rötter och din konst förlorar sin självständighet, blir blott ett granbarr i skivutgivningens myrstack.

Peter Wright däremot, han känner denna snårskog. Men väldiga kliv skuttar han över dess stockar och stenar, i fotspåren bakom honom följer både skört surrande blommor och majestätiska La Monte Young-granar. Tonerna han frammanar är med andra ord Sunn-förstärkare i trädtopparnas toppigaste…

… hm, det kanske räcker med liknande omskrivningar nu?

I alla fall, faktum kvarstår; nyzeeländaren Peter Wright kreerar mästerlig dronemusik. Sedan slutet av nittiotalet har han givit ut plattor i eget namn i alla möjliga format. 2009 har sett honom gå från klarhet till klarhet, de tre alster Peter släppt i år hör till hans bästa någonsin. De visar på tre olika sätt hur drone kan förvaltas, utvecklas, göras personligt.

Först ut; dubbel-CD:n »Snow Blind«, släppt av amerikanska etiketten Install efter ett års försening. Huvuddelen av materialet spelades in 2007 i London, temat för alltihop är »the foreboding darkness and gloom of winter«.

Ovanstående förbereder dock inte oss lyssnare på skivans kraft. Under närapå två timmar bygger Peter ljudbilder så mäktiga att du nästan kan röra vid dem; hans fräsande och vindpinade gitarrer verkar tillsammans mot gemensam förlösning. Liknande tonala kolosser kan då och då kännas långtråkiga – »ja, jag fattar, sicket oväsen, wow« – men Peter behärskar dynamik till fullo och levererar därför inga döda sekunder. Alla som någonsin önskat, säg, ett mer högljutt Stars Of The Lid borde omedelbart låna sina öron till detta mästerverk.

LP:n »Bright Failing Star«, som ges ut av det göteborgsbaserade bolaget Release The Bats, är lysande. Liksom »Snow Blind« tog den form i London, i en kylslagen och unken lägenhet. Liksom »Snow Blind« innehåller den känslofyllda och synnerligen fascinerande gitarrer. Till skillnad från »Snow Blind« når nämnda gitarrer aldrig himlastormande urladdningar. Givetvis är inte det sistnämnda menat som kritik – himlastormande urladdningar anser jag ingalunda vara en nödvändig ingrediens i all bra musik, liksom – men ställd mot »Snow Blind« känns ändå »Bright Failing Star« aningen tam, aningen statisk.

Dessutom anländer den med liveskivan »Live in Paris 18.12.2007«; mer av detsamma.

»An Angel Fell Where the Kestrels Hover«, en CD som når sinnevärlden via japanska Spekk, står i bjärt kontrast till det mesta ovan nämnt. Där »Snow Blind« var menad att återskapa det värsta med vintern är »An Angel Fell…« inriktad på det bästa med våren och sommaren; detta har givit en pastoral, oändligt vacker och skönt melodisk skapelse. Akustiska gitarrer, allmänna naturljud, mjuka vågformer. Att »Snow Blind« och »An Angel Fell…« färdigställdes nästan samtidigt är helt enkelt väldigt svårt att tro. Två sidor av samma Peter Wright.

Droneköpande är en snårskog man lätt förvillar dig i. Följer du denna recension så tar dock snart några av 2009 års bästa fullängdare plats i dina hyllor. Se mina åsikter som ädla eldflugor, med kallt lysande bakkroppar leder de vägen genom dussinplattornas buskage och besvikelsernas ormbun…

JOHAN JACOBSSON

2009-12-15