Love Antell: Gatorna tillhör oss
 

 

LOVE ANTELL

Gatorna tillhör oss

Startracks/Cosmos

Betyg: 8

 

Livet är knappast en vandring i parken. Speciellt inte under uppväxtåren. Vardagen är fylld av fällor, tvivel, ångest och självförakt för fler än ett fåtal. De som hörs mest och slår sig fram bäst behöver ingalunda vara mentalt starka. Alla kämpar på sitt sätt. Alla vill överleva. De flesta gör det också. Men inte riktigt alla.

 

 

 

Skolan lär oss, i bästa fall, mycket. Men ofta ramlar det här med livsförberedelser mellan stolarna hos föräldrar och utbildningsväsende. Att lära sig hantera kriser eller bara ens eget sviktande självförtroende får en ung individ ofta greja själv. De som inte får ordning på det då kan sedan få arbeta med det livet ut.

Det var längesen en skiva (Broder Daniel?) fångade den här tiden, den här tillvaron och det här känsloläget med samma emotionella träffsäkerhet som solodebuten från Florence Valentin-bossen Love Antell. I gränslandet mellan varm gitarrpop och avtrubbad postpunk är »Gatorna tillhör oss« i många avseenden en skildring av kamratskap, cityliv och Stockholm men i än högre grad jakten på en identitet, ett »jag« som man själv kan och vill relatera till, ett »jag« som man kan och vill leva med – och överleva med.

Love Antell har i snart ett decennium pendlat någonstans mellan »lovande«, »frisk fläkt« och »trevlig prick«. Allt det där stämmer, men från och med nu är det »en av våra mest relevanta artister« som gäller.

 

 

PIERRE HELLQVIST

2012-05-28