Sextiosex sätt att göra Waits
Inte är det lätt att tolka Tom Waits. Även för de största sångare har det visat sig svårt att tillföra något till vad som redan finns där i krumelurens egna inspelningar. De som försöker göra teatralisk plåtburksblues tenderar att missa poängen och kommer mest skramlande med massa tomma tunnor. De som försöker göra hans förkrossande ballader lyckas sällan få fram den där stämningen av nedsläckt bardisk vid världens ände. Undantag förekommer så klart men de är – jämfört med alla magnifika tolkningar på, säg, Dylan och Willie – egendomligt få. I dag när Tom Waits fyller sextiosex (grattis!) såg vi ändå anledning att i en spellista samla just sextiosex versioner på hans material, med alla från Screamin’ Jay Hawkins, Anna Ternheim och Bruce Springsteen till Hederos & Hellberg, Everything But The Girl och Queens Of The Stone Age. Vi ska inte påstå att vi älskar dem alla. Men flera är lyssningsvärda, några rentav omistliga. Eller som Tom Waits själv en gång skaldade; »Everything’s a dollar in this box«.

 
Relaterat