Ellen Sundberg: Cigarette Secrets
4
av 10
  • Artist
  • Ellen Sundberg
  • Album
  • Cigarette Secrets
  • Bolag
  • BMG/Sony


Nja. Pierre Hellqvist är måttligt road av en artist som kastat sin särprägel överbord.

Hmm.
Det är inte det att hon prompt måste vara kvar i den stämningsfulla, tämligen karga folkamericana som präglat föregångarna och som kändes särskilt löftesrik på fjolårets »White Smoke and Pines«.
Det är inte det alla som sysslar med countrybesläktat är dömda att göra det i rakt nedstigande led från Hank, Dolly, Willie eller Emmylou.
På sitt tredje album »Cigarette Secrets«, inspelat i Woodstock med bland andra The Band-professorn Garth Hudson ombord, tar Ellen Sundberg i för kung och fosterland för att… tja, vadå? Spelas i radio? Nå en större publik? Hitta ett annat uttryck?
Inget fel på någon av föresatserna men det innebär tyvärr i det här fallet att intimiteten, det jämtländskt gåtfulla och det älskvärda, speciella melodispråk som varit något av Sundbergs signum ryker all världens väg. Det kunde en kanske förlika sig med om det hade ersatts av något meningsfullt. Men när det mestadels utmynnar i övertydlig och biffig radiorock, någonstans mellan Alannah Myles och Coldplay, känns det mest forcerat och onödigt. Det bidrar dessutom till att förminska styrkan och anonymisera personligheten i de hörvärda låtar – »Radio Shadow«, »The Lament« – som verkligen hade förtjänat en mer klädsam, för att inte säga känslig, inramning.
Relaterat

Hello Saferide
Alice Boman: Dream On
Musikens helande kraft
Tio år av saknad