Råå: Skånes järnvägar
8
av 10
  • Artist
  • Råå
  • Album
  • Skånes järnvägar
  • Bolag
  • Malmö Inre


Farligt trivsam och stressbefriad tågboogie.

»1918 försåg Råå halva Dalarna med fisk tack vare smalspåret. 2018 trålar vi efter kraut och dub.«

Musik som fantasins fristad. De rakt igenom instrumentala tonerna på »Skånes järnvägar« puttrar, jäser, ryker av damm och rökdon, skumpar och släpar sig fram, lite buckliga men obevekliga och stolta som fan. Gör det kosmopolitiska provinsiellt, eller om det nu är tvärtom.

Råå är ett kärleksprojekt för The Cardigans-bekante Magnus Sveningsson som till sin hjälp haft folk som Jenny Wilson, de båda VED-medlemmarna Mattias Nihlén och David Hagberg, Bebe Risenfors från Bad Liver med flera.

Musiken de skapar är allt annat än överlastad, här finns gott om plats för lyssnaren att tänka, känna, själv fylla i. Tempot är mestadels återhållet, avvaktande, långsamt pulserande. Du vill stanna i musiken, slå följe på den här tågtrippen. Det finns nog inget slutmål, definitivt ingen brådska att nå dit, men sannolikheten torde vara stor att du hittar dig själv.
Relaterat

Jenny Wilson: Trauma
Jenny Wilson
32 för 2018
Den vilda tystnaden