»Kvar står vi med ett tungt vilande ansvar på populärkulturen«