Lyssna på cajun, zydeco och swamp pop!
Ett av de mest majestätiska reportagen i Sonics femtonåriga historia är utan tvekan Tony Ernsts djupdykning i louisiansk folktradition i Sonic #85. Tjugo sidor av dans, stolthet och reflektioner över Le Grand Dérangement. Givetvis måste en sådan artikel ackompanjeras av musik. I det här fallet tre olika spellistor: en spellista viks åt cajun & zydeco-grundkunskap, en spellista viks åt den utvikning vi känner som swamp pop och en spellista ger utrymme åt icke cajun/zydeco/swamp pop-förknippade artister när dessa de facto tar sig an cajun-, zydeco- och swamp pop-knutet material (eller åtminstone sjunger om den här musiken).

 
Relaterat