A.A. Bondy: Enderness
8
av 10
  • Artist
  • A.A. Bondy
  • Album
  • Enderness
  • Bolag
  • Fat Possum/Border


Ännu längre bort från hopp, ära och redlighet än senast det begav sig.

»Sing into the fear, may we break the bed
We were dead before, we’ll be dead again«

Musik från civilisationens utkant. Ännu längre bort från hopp, ära och redlighet än senast det begav sig.

På 2011 års smått fantastiska »Believers« började A.A. Bondy dekonstruera sin musik. Från att ha varit en begåvad men tämligen konventionell singer-songwriter blev han något långt mer svårkategoriserat. Skivan gick publiken förbi, vill minnas att turnén som skulle följa ställdes in. Det går att se det som en en chans som gick upp i rök, minnande om karaktären där i mörkret på omslaget som skymtar en kort stund för att möjligen aldrig komma åter.

Åtta år senare, utan särskilt många meddelanden till omvärlden, är han tillbaka. Verkligen från ingenstans, vi talar en artist som är bra på att undvika överexponering. Dagen efter att »Enderness« slutförts brann den Alabama-bördige artistens hus i Kalifornien ner till grunden. Det var han så klart ovetande om när dessa låtar skrevs men den som inte finner något förebådande här torde leva ett liv fritt från fantasi. Men så saknas det ju inte saker och rörelser att känna obehag inför.

Visst finns här drag av ljudbilden från »Believers« men ännu mer har skalats bort, kvar finns bara ett urgröpt skal och en förvriden röst som tillsammans får gestalta fragment av det som en gång gjorde oss mänskliga. Alltsammans styrkt av att tre spår av tio är ambienta instrumentaler som bidrar till känslan av övergivenhet och förlorade drömmar. Sida vid sida stryker dekadens och sorg runt på tomma gator och ödelagda tomter där det enda kreativa du kan göra är att välja vilken sorts självdestruktivitet eller morbid lust som bäst motsvarar dina behov.
Relaterat

A.A. Bondy: Believers