Diverse artister: Chamber Music
DIVERSE ARTISTER
Chamber Music
Fire/Dotshop.se
7

»Chamber Music« är en kort diktsamling från 1907, skriven av irländske nationalskalden James Joyce. Ungefär hundra år senare kom James Nicholls på lilla skivbolaget Fire Records på idén att låta tonsätta samtliga kärleksdikter med hjälp av relativa storheter och mer okända förmågor inom alternativ pop. Resultatet heter likadant som originalverket, en artist per dikt betyder trettiosex musikaliska vidareutvecklingar av Joyces poesi.
   Det finns många vägar att gå när det gäller att tonsätta andras ord. Det går att göra som Sofia Karlsson eller Billy Bragg & Wilco, sätta in Dan Anderssons respektive Woody Guthries dikter i en traditionell viskontext. Det går att recitera högt och låta musiken medvetet hamna i bakgrunden. Och så kan man försöka mejsla fram en helt egen korsning mellan melodi, musikgenre och originalets textrader.
   På »Chamber Music« faller artister som Ed Harcourt, Minus 5, Califone, Bardo Pond, Mercury Rev, Jessica Bailiff och Kinski in i lite olika av ovanstående kategorier. Eftersom Nicholls tillåtna svängrum för tolkningsrätt verkar vara obegränsat är det fascinerande att höra dubbelplattan från start till slut. Just för att sinnestillståndet och tonläget blir så jämnt. Vemodigt, bitterljuvt, lätt pockande i moll. Lite konstigt att Joyces ord om kärlek så konsekvent tolkas musikaliskt som om mörka moln täckte skyn.
   Som alltid med projekt där en massa människor är inblandade blir slutresultatet splittrat. Ändå tror jag inte att låtarna skulle vinna på att lyssnas på en och en, oberoende av varandra – de fungerar som ett enda långsamt flöde. Helt klart blir allt mer intressant om du samtidigt har Joyces text framför dig (finns exempelvis här, http://www.theotherpages.org/poems/joyce01.html). Då blir kontrasterna klarare mellan tidlösa kärleksord och nutidens musik.
   Kanterna och taggigheten skivan igenom gör att jag lyssnar vidare. Mest fastnar jag för Willy Masons raka melodi, det Grand Drive-liknande drivet hos Puerto Muerto och Venture Lifts hotfulla gitarrer. Men det finns mycket annat här att fastna för.
   Om tonerna når ner till Joyces grav i Zürich roterar han nog inte. Snarare nickar han med till tjugohundratalets toner.
ANDERS DAHLBOM
2008-05-06